Съединител

Съединители

Ако съединителят приплъзва,причината за това не е непременно в съединителя.Често вината е или в разпределителната система,или маховото колело е изработено погрешно,или съединителят не е за това моторно превозно средство.

Поради това:

преди демонтирането на съединителя да се провери разединителната система (износване, плавност на хода, настройка)

преди монтирането на съединителя да се провери принадлежността на частите към моторното превозно средство, да се провери маховото колело, да се провери разединителната система.

Съединителят е сух, еднодисков, с централна притискателна пружина, с хидравлично безлуфтово задвижване и с демпфер (гаситеп на усукващите трептения) на трансмисията, който е монтиран в главината на водимия диск на съединителя или на маховика (от септември 1989 г. серийно се монтира маховик с две противотежести, с изключение на бензинови двигатели 102.92 и 102.96 и на дизелов двигател 601.911).

Механизъм за изключване на съединителя
Усилие на притискателната пружина, кМ
Диаметър на задвижвания диск, мм:
–   двигатели с обикновен маховик: 200,0;
–   двигатели с маховик с две противотежести: 228,0.
При монтиране на съединителя разположете водимия диск с изпъкналата част на главината към притискателния диск. Потъването на шийката на тласкача в корпуса на работния цилиндър на хидрозад-вижването на съединителя свидетелства за износване на водимия диск на съединителя. Вътрешен диаметър на лагера за изключване на съединителя: 34,05-34,11 мм. Външен диаметър на направляващата втулка на лагера за изключване на съедиителя: 34,00-33,94 мм. Хлабина между лагера за изключване на съединителя и направляващата втулка: 0,05-0,17 мм.

комплект-съединител_B

Задвижване на съединителя

Диаметър, мм:
–   на главния цилиндър: 19,05;
–   на работния цилиндър: 23,81. Ход на буталото, мм:
–   на главния цилиндър: 34,0;
–   на работния цилиндър. 20,0.
Пълен ход на педала на съединителя, мм:
–   автомобили с двигатели с обикновен маховик: 145;
–   „190Е 2.6“, произведен до септември 1989 г. и автомобили с двигатели с махова две противотежести: 150,0.
Вместимост на системата на хидравличното задвижване на съединителя: 0,35 л. Използвана течност: синтетична спирачна течност О0Т4. Периодичност на смяната: веднъж годишно.
Водим диск на съединителя

 

Моменти за затягане на основните резбови съединения, кгс.м
Болт, закрепващ кожуха на съеднителя към маховика: 2,5.
Болт, закрепващ гумения лагер на карданния вал към фланеца на вторичния вал на ш ростната кутия: 4,5.
Болт, закрепващ картера на съединителя към блока на двигателя: автомобили с двиг;
тели с обикновен маховик: М10:5,5; М12:6,5; автомобили с двигатели с маховик с дв
противотежести: 10×40:5,5; 10×90:4,5. Болт, закрепващ конзолата на скоростната кутия към напречната греда: 2,5.
ЗАБЕЛЕЖКА.
•   На автомобилите с двигатели с маховик с две противотежести вътрешните шлици на Главината на задвижвания диск на съеднителя са никелирани и не е необходимо да се смазва шлицевия край на първичния вал на скоростната кутия при сглойяване,
•   Маховик с две противотежести и с демпфер не се ремонтира и работната му повърхност не подлежи на шлифоване. В случай, че маховикът се повреди, трябва да го смените с нов.

Бъди първият харесал.

Коментарите за тази публикация са затворени.