Накладки

Накладки износването им и повреди по тях

                                                                     Износени накладки (протрити до главите на нитовете)

 • Нормално износване
 • Погрешно шофиране
 • Трудно задействане на съединителя
 • Системата за задействане е настроена или допълнително настройвана неправилно

                                                                                                Масло или грес по накладките

 • Дефектно уплътнение на скоростната кутия или двигателя
 • Прекалено много масло върху шлицовия вал или върху пилотния лагер
 • Теч от хидравличната система

Прогорена или разпаднала се накладка

 • Постоянно управление на превозното средство с полузацепен съединител
 • Тръгване на прекалено висока предавка
 • Много малка сила на притискане
 • Дефекти в разединителната система,например липса на съединителен луфт ,трудна подвижност
 • Попадане на масло и грес
 • Прекалено голяма дълбочина на маховото колело

Напукана / износена накладка

 • Шофиране с натиснат педал на съединителя при висока скорост на движение и включена ниска предавка.Съединителният диск превишава критичните обороти на спукване на накладките.Внимание:Двигателят е напълно безучастен.

Накадката не носи по цялата си повърхност

 • Маховото колело е неизправно, не е обработено окончателно  (силно набраздено)

iznoseni_nakladki

Бъди първият харесал.

Коментарите за тази публикация са затворени.