ИНТЕРАУТО ООД

Сервизно-ремонтна база

Автоцентър ИНТЕРАУТО разполага с шест автосервизни работни места ,три  подемника за ремонт и профилактична поддръжка на леки, лекотоварни,микробуси,както и на бронирани  автомобили.С помощта на професионална автодиагностична техника и съвременни уреди и строго специализирани инструменти се извършва прецизна и детайлна експертиза за текущото състояние на автомобила и сервизирането му спрямо стандартите на производителя.

Складова база

Автоцентър ИНТЕРАУТО поддържа богата наличност на всичко необходимо за сервиза и поддръжката на Вашият автомобил:

  • Резервни части – нови
  • Висококачествени минерални и синтетични масла
  • Богата гама консумативи – филтри,гарнитури,ремъци,накладки,спирачни дискове,маншони,термостати,тампони и мн. др.

Административна база

Автоцентър ИНТЕРАУТО се стреми непрекъснато да подобрява качеството на предлаганите услуги. Ето защо ние използваме специализирана софтуерна платформа за постигане на по-ефективно информационно и документално обслужване. Значимо преимущество за нашите клиенти е поддържането на хронологична база данни, съдържаща информация относно техни предишни посещения – за констатирани проблеми, за извършени услуги, за вложени материали, за стойността на поръчките и др. Това позволява своевременно издаване на документи като справки, протоколи, експертизи, сертификати, фактури и др.

Човешки ресурси

Автоцентър ИНТЕРАУТО разполага с екип от висококвалифицирани кадри и отлично обучени сътрудници, които ще Ви консултират по всички въпроси свързани с поддръжката и сервиза на Вашия автомобил и които ще Ви дадат точна и конкретна информация относно общата схема на работа, сроковете за изпълнение, предлаганите услуги, текущото състояние на Вашата поръчка и стойността на вложените труд и части. Нашите търговци са експерти в търговията с резервни части и можете да разчитате на тях при нужда от:

  • компетентна помощ при поръчка на резервни части
  • подготовка на автомобила за технически преглед
  • обслужване и сервизиране на вашият автомобил

Общи условия за ремонт

Приемане на автомобил

С приемането на автомобила се прави поръчка за ремонт, на която в зависимост от случая са описани работите, които следва да се извършат и/или предложение за ремонт и/или оплакване за неизправност на автомобила от клиента и/или приемането на автомобила в изчакване на поръчването на ремонтните работи/. Подписването на поръчката от клиента (или негов пълномощник), означава съгласие на клиента за прилагане на настоящите Общи условия за ремонт. Когато клиентът прави поръчка за ремонт след приемането на автомобила, се прави нова поръчка или се допълва старата, в която се описват подробно работите, които следва да се извършат.

Отговорност за предмети, вещи и ценности на клиента

Автоцентър ИНТЕРАУТО не носи никаква отговорност за вещи и ценности , намиращи се в автомобила,които не са принадлежност на превозното средство.

Приблизителна-точна оценка на ремонта

Оценката на труда описан в поръчката е приблизителна. Точна оценка на труда може да се направи след завършването на ремонтните дейности поръчани от клиента (или негов пълномощник).

Извършване на ремонтните работи

Ремонтите, които са описани в поръчката, няма да започнат преди клиентът (или негов пълномощник) да я е подписал, което означава, че той е съгласен с нея. При извънредни ситуации, когато възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката, е възможно клиентът да бъде уведомен по телефон, факс или електронна поща за тази нужда и след неговото изрично съгласие, ремонтът да продължи/започне. Сервизът е освободен от всякаква отговорност, в случай че клиентът откаже да му поръча възникналите допълнителни ремонтни дейности. Ремонтните работи се извършват така, както са описани в поръчката.

Сменени резервни части

Клиентът може да види сменените резервни части, ако е заявил това в поръчката за ремонт. Тези части могат да му бъдат върнати, с изключение на тези, заменени под гаранция. Сменените резервни части, които не са заявени в поръчката ще бъдат унищожени.

Гаранция на труда и вложените части

Гаранцията върху положения труд е в срок от 6 (шест) календарни месеца, считано от получаването на автомобила .При извършени ремонтни дейности  по двигателя е задължителна гаранционна смяна на маслото след 1 (един) календарен месец или след изминаване на 1000 км. от ремонта, но не превишават 1500 км. В този случай трудът е за сметка на Автоцентър ИНТЕРАУТО, а клиента заплаща само вложеното количество масло и материали. В рамките на посочения срок се коригират безплатно само проблеми, възникнали в следствие на извършената ремонтна работа. Гаранция върху вложените резервни части, възли и детайли и нейният срок важи само при условие, че те са закупени от нас и/или при условие, че доставчикът им дава такава гаранция. При всички други условия, гаранция няма. При условие, че възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката, а клиентът откаже, гаранцията на вложените части и труд не важи. При работа с нестандартни резервни части, както и такива втора употреба гаранцията също не важи.

Заплащане

Фактури и разписки се издават съгласно тарифата и ценовата листа, която е валидна в момента на съставянето на поръчката. Заплащането на ремонтните работи, в това число труд, вложени резервни части, възли и детайли както и консумативи, се извършва с аванс в размер на 50% от стойността на ремонта, а останалите 50% – при предаване на автомобила. Плащанията могат да бъдат направени в брой или чрез банков превод по следната сметка:

Предаване на автомобила

Крайната дата на предаване на автомобила се определя в зависимост от възможностите на сервиза, на датата когато е направена поръчката. Крайната дата на предаване на автомобила, записана в поръчката е ориентировъчна и може да се удължи при възникнали извънредни ситуации, когато възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката и при невъзможност клиентът да бъде уведомен по телефон, факс или електронна поща за това, Клиентът трябва да си вземе автомобила в най-кратък срок след уведомяването му, в противен случай 48 часа след уведомяването му започва да тече такса паркинг в размер на 10 лв. за всеки започнат ден. Ако клиентът не може да бъде открит, същата такса започва да тече 72 часа след приключването на ремонта. Всички ремонтни работи, възложени на сервиза, се приемат за приети от клиента при предаването на автомобила на клиента или негов пълномощник. Сервизът ще опише всички повреди и проблеми по автомобила, които с констатирал преди предаването му. Те следва да ангажират клиента да отремонтира незабавно тези, които са свързани със сигурността. В случай на отказ за ремонт, се приема, че с получаването на автомобила си, клиентът освобождава от каквато и да е отговорност сервиза. След ремонта, автомобилът се предава само на приносителя на оригиналната „поръчка за ремонт”.

2 човека са харесали това.